16 Van onder zullen zijn wortelen verdorren, en van boven zal zijn tak afgesneden worden.