18 Men zal hem stoten van het licht in de duisternis, en men zal hem van de wereld verjagen.