17 Zijn gedachtenis zal vergaan van de aarde, en hij zal geen naam hebben op de straten.