20 Over zijn dag zullen de nakomelingen verbaasd zijn, en de ouden met schrik bevangen worden.