23 Deze sterft in de kracht zijner volkomenheid, daar hij gans stil en gerust was;