2 Zij tasten de landpalen aan; de kudden roven zij, en weiden ze.