10 De stem der vorsten verstak zich, en hun tong kleefde aan hun gehemelte.