Job 29:10

10 De stem der vorsten verstak zich, en hun tong kleefde aan hun gehemelte.