4 Ziet Hij niet mijn wegen, en telt Hij niet al mijn treden?