5 Zo ik met ijdelheid omgegaan heb, en mijn voet gesneld heeft tot bedriegerij;