26 Hij klopt hen samen als goddelozen, in een plaats, waar aanschouwers zijn;