27 Daarom dat zij van achter Hem afgeweken zijn, en geen Zijner wegen verstaan hebben;