33 Daarvan verkondigt Zijn geklater, en het vee; ook van den opgaanden damp