1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide: