10 Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren;