21 Gij weet het, want gij waart toen geboren, en uw dagen zijn veel in getal.