23 Dien Ik ophoude tot den tijd der benauwdheid, tot den dag des strijds en des oorlogs!