24 Waar is de weg, daar het licht verdeeld wordt, en de oostenwind zich verstrooit op de aarde?