25 Wie deelt voor den stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht der donderen?