18 En vergeet, dat de voet die drukken kan, en de dieren des velds die vertrappen kunnen?