22 Zult gij het paard sterkte geven? Kunt gij zijn hals met donder bekleden?