26 Tegen hem ratelt de pijlkoker, het vlammig ijzer des spies en der lans.