29 Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden?