13 Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen;