14 Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen.