8 Verberg hen te zamen in het stof; verbind hun aangezichten in het verborgen!