7 Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats!