14 De stukken van zijn vlees kleven samen; elkeen is vast in hem, het wordt niet bewogen.