16 Van zijn verheffen schromen de sterken; om zijner doorbrekingen wille ontzondigen zij zich.