15 Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten molensteen.