5 Wie zou de deuren zijns aangezichts opendoen? Rondom zijn tanden is verschrikking.