10 Die den regen geeft op de aarde, en water zendt op de straten;