12 Hij maakt te niet de gedachten der arglistigen; dat hun handen niet een ding uitrichten.