9 Die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan; wonderen, die men niet tellen kan;