2 Hoe lang zult gij deze dingen spreken, en de redenen uws monds een geweldige wind zijn?