5 Maar indien gij naar God vroeg zoekt, en tot den Almachtige om genade bidt;