20 En velen van hen zeiden: hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?