22 De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende, van wien Hij dat zeide.