28 En dit verstond niemand dergenen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide.