7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.