69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.