46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens.