48 Heeft iemand uit de oversten in Hem geloofd, of uit de Farizeen?