33 Indien Deze van God niet ware, Hij zou niets kunnen doen.