38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.