8 Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op, op het dak.