30 Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.