5 Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd, en Hij heeft mij met galle en moeite omringd.