51 Ain. Mijn oog doet mijn ziele moeite aan, vanwege al de dochteren mijner stad.