30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.