74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.